top of page


,הסרט הופק, עובד ועוצב בשיתוף עופרה רודינצקי- אמנית ומעצבת

שולמית סונינו (מפיקת קלנוע וטלויזיה, מרצה לקלנוע בשנקר והאקדמיה לעיצוב וחינוך - ויצו חיפה

The Story

of the Pool

2009


הסרט מבוסס על סיפור קצר של האדריכל רם קולהאס שהתפרסם בספרו


"Delirious New - York"


הספר מהווה תיאור אלטרנטיבי של העיר ניו -יורק דרך תופעות חברתיות ותרבותיות אשר לרוב אינן

מופיעות בתיעוד הרשמי של ערים ובניינים. הטכנולוגיה שנבחרה לתאר את הסיפור היא אנימציה ממוחשבת

משלבת דו מימד ותלת מימד ומבוססת על השפה הקונסטרוקטיבית-כל סצנה נולדת מפירוק של יצירות קונסטרוקטיביות

bottom of page