לבתי ספר עממיים


,פיתוח אבטיפוס לכיתת לימוד המושתתת על מחקר של התשתיות המקומיות

אקלימיות ותרבותיות של המקום

שיטת הלימוד מבוססת על למידה מרחוק באמצעות קישוריות לאינטרנט

הכיתה הנה דו - תכליתית ללימוד אישי וקבוצתי

הפרויקט מתבצע בשיתוף עם חברת

כיתת לימודי מחשבים מקושרי אינטרנט

ניגריה- אפריקה


Sky2net


ובמימון ממשלות המדינות בניגריה ובסיוע הבנק העולמי

2008