top of page

2012

כיכר המתנדבים

Volunteers Square

 


.פיתוח אדריכלי לכיכר המתנדבים הממוקמת בין רחובות בין צבי והכנסת

.העבודה כוללת פיתוח נוף וטבעת נירוסטה מיוחדת אשר תכיל את שמות כל הארגונים המתנדבים בעיר

גבעתיים

Givatayim

 

bottom of page