top of page

אשדוד


הצעה לפיתוח מכון טיהור השפכים באשדוד

ההצעה כללה פיתוח נופי המתאר את הפיכת המים ה"שחורים" למים המעניקים חיים

דרך שלושה מעגלי התערבות

פיתוח גינון אינטנסיבי של מטעים / פרדסים

עטיפת מכלי הטיהור לקירות ירוקים היוצרים את פארק המט''ש

התערבויות מקומיות בבניינים ובברכות ההיקפיות

מרכז לטיהור שפכים

2013

bottom of page