אשדוד


הצעה לפיתוח מכון טיהור השפכים באשדוד

ההצעה כללה פיתוח נופי המתאר את הפיכת המים ה"שחורים" למים המעניקים חיים

דרך שלושה מעגלי התערבות

פיתוח גינון אינטנסיבי של מטעים / פרדסים

עטיפת מכלי הטיהור לקירות ירוקים היוצרים את פארק המט''ש

התערבויות מקומיות בבניינים ובברכות ההיקפיות

מרכז לטיהור שפכים

2013