top of page

.מסוע גרעינים - חברת נמלי ישראל - אשדוד, אורך המסוע 1.5 ק"מ

תכנון אדריכלי של מסוע גרעינים עבור חברת נמלי ישראל, התכנון כלל תכנון חזיתות המסוע, מגדלי המעבר

ועיצוב ייחודי "לגשר" המעבר לתוך מתחם הממגורות

:צילומים

מבטים אווירים - באדיבות חברת נמלי ישראל

צילומי "גשר" - שי אפשטיין

פנים המסוע - היידי ארד

מסוע הגרעינים

2022

bottom of page