הצעה למבנה מגורים מאופס אנרגיה

העבודה על התחרות התבצעה על ידי יועצי בניה ירוקה

מהנדסים, יועצי מיזוג, חברות מתמחות בפנאלים סולאריים וחשמל חכם
מקום שלישי

תחרות לגור ירוק בישראל

אורגנה על ידי קקל 

בשיתוף המועצה הישראלית 

לבניה ירוקה

2005