top of page


       תכנון שתי כיתות גן עבור עיריית חדרה .בניין מאופס אנרגיה הראשון בארץ 

העמדת ביין, הצללות, ארובה תרמית, כונס רוח, פנלים פוטו וולטאים, בידוד, חמרים ירוקים 

צילום: שי אפשטיין 


הקאנטרי הקהילתי החדש בית לברון שבאשדוד

.שיפוץ מקלחות ובריכת הקאנטרי במתחם

הרצון היה לתת איכות ויזואלית מקסימלית ומרחב מפנק לרווחת הקהילה

צילום :שי אפשטיין

קאנטרי קהיליתי - בית לברון

אשדוד

2019

LEBRON Community Country Club

 

שתי כיתות- גן ילדים

2016

We Are

MOVERS & SHAKERS

bottom of page