יצירת מרחב דינאמי המשתנה לפי צרכי המשתמשות

Teachers' Room, Ashdod

 

חדר פעילות מורות אולפנא, אשדוד

2020