top of page

מרכז עמיעד, תל אביב

אוטופיה ותשוקה

מגורים בבבל החדשה


,מטרת הסטודיו הייתה יצירת יכולות פרקטיות הקשורות לעיצוב פנים בעזרים שמספק מודל אמנותי נתון

.מהותו של מודל זה הפעלת הזמני, העולה והארעי, בר השינוי, הנזיל ההפכפך המשביע רצון והמזמן סיפוקים מידיים

.בבל החדשה הוותה "האתר" של הפרויקט

.הלימוד נעשה דרך הרצאות, סרטים, מאמרים, קישור לאתרים אשר הרחיבו את הנושא על היבטיו הרבים

הפתרונות העיצוביים שמו דגש על תהליך המתמשך לאורך זמן, אשר יבוא לידי ביטוי בחללים המתוכננים

.דרך התרחשויות דינאמיות שהן חלק בלתי נפרד מהבנת המרחב

.הפרויקטים הוצגו בסוף השנה דרך מודלים ותסריטים קולנועיים


Hyper Interiorof Desire


Living in New Babylon


Amiad Center

2012

bottom of page