אולם מועצת העיר

אשדוד

Ashdod City Council 

 

1998


צילום: שי אפשטיין 

2018

לשכת ראש העיר וקומת הסגנים

Addition to Ashdod Mayors office

 

2014


תוספת לבניין קיים להרחבת קומת לשכת ראש העיר

.העבודה כוללת עיצוב פנים של כל המתחם

לשכת ראש העיר וקומת הסגנים

Addition to Ashdod Mayors office

 

2014


תוספת לבניין קיים להרחבת קומת לשכת ראש העיר

.העבודה כוללת עיצוב פנים של כל המתחם