עיצוב כוללני של מבנה ישיבה תיכונית אמית יגל

הכולל עיצוב חזית המבנה, מסדרונות, כיתות בשפה צבעונית ייחודית

ושקיפויות המיצרות אווירה חדשנית 

Amit Yagel Ashdod Yeshiva

 

ישיבה תיכונית אמית יגל, אשדוד

2022