top of page

עיצוב כוללני של בית ספר ממלכתי דתי אמית יגל, אשדוד

 בעל 24 כיתות אם כ-8,000 מ"ר+ פיתוח 5,000 מ"ר

תכנון בית ספר תיכון אנכי (5 קומות) עם חללי לימוד חדשניים מבחינה

פדאגוגית, אשר יעבור התעדה לתקן 5281 של בניה ירוקה

עיצוב הפנים והפיתוח הנופי יהיו לפי עקרונות הביופיליה

צילום : שי אפשטיין

Amit Yagel Ashdod Yeshiva

 

ישיבה תיכונית אמית יגל, אשדוד

2022

bottom of page